SQAS Assesment

De chemische industrie voert vaak niet zelf de handling en het transport van grondstoffen en eindproducten uit. Steeds vaker wordt dan ook aan vervoerders gevraagd of ze aan bepaalde normen willen voldoen. Vooral de grote chemische concerns vragen logistiek dienstverleners om aan de SQAS-norm te voldoen.

Neem contact met ons op

Om te waarborgen dat transport en opslag van chemische goederen op een veilige, kwalitatief goede en voor het milieu juiste manier wordt uitgevoerd heeft CEFIC (European Chemical Industry Council) de kwaliteitsnorm SQAS (Safety and Quality Assessment Systems) ontwikkeld. SQAS is een beoordelingssysteem wat ontwikkeld is om te kijken of de dienstverlener voldoet aan de eisen die gesteld worden met betrekking tot organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu.

De standaard beoogt vooral een beoordelingssysteem te zijn, waarmee de opdrachtgever kan achterhalen hoe het is gesteld met bovengenoemde onderwerpen.

De SQAS standaard heeft verschillende vormen. Zo is er een aparte variant voor wegvervoer, tankcleaning, intermodaal vervoer en magazijnen. Voor elk logistiek onderdeel is een SQAS specifieke vragenlijst opgesteld met betrekking tot de wettelijke voorschriften en door de industrie relevant geachte onderwerpen.

Het is een systeem om op uniforme wijze, door een onafhankelijke auditeur, het magazijn te kunnen beoordelen. Het SQAS assessment leidt niet tot een certificaat maar tot een gedetailleerd feitenrapport op basis waarvan verbetermaatregelen kunnen worden genomen.

Kijk voor informatie op de site van CEFIC

zoutmediaSQAS Assesment