Veiligheidsadviseur ADR, ADN en RID

Op grond van de Europese vervoerswetgevingen ADR, RID en ADN moeten bedrijven die gevaarlijke stoffen vervoeren kunnen beschikken over een veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen.

Schrijf je in!

Taken van de Veiligheidsadviseur

  • controlerende taak
  • veiligheidstaak
  • rapporterende taak

Doelgroep

De medewerkers van bedrijven die gevaarlijke stoffen vervoeren. We denken hierbij aan middenkaderfunctionarissen en leidinggevenden, zoals planners, chef expeditie, veiligheidsmanagers, enzovoort.

Inhoud

De cursus bestaat uit gemeenschappelijk kennis en één deel voor de specifieke modaliteit Wegvervoer, Binnenwateren en/of Spoorvervoer. De verschillende modaliteiten kunnen in afzonderlijke trajecten worden gevolgd en het is niet mogelijk een combinatieopleiding te volgen, dit om verwarring van de modaliteitspecifieke zaken te voorkomen. Tevens kan op de examendag maar voor één modaliteit examen worden afgelegd.

Aan de hand van praktijkcases wordt de cursist geleerd om op accurate wijze om te gaan met de wetgeving. Hierbij wordt de structuur van het Wegvervoer, Binnenvaart of Spoorvervoer uitvoerig behandeld. Door het leren omgaan met de wetgeving is de cursist verzekerd dat hij zijn adviserende en controlerende taken uit kan voeren.

Cursusduur

De cursus duurt 5 cursusdagen voor de eerste modaliteit (veelal wegvervoer) plus een examenmoment op een CBR/CCV lokatie naar keuze.  De opleiding wordt gegeven op onze eigen locatie in Middelharnis. De andere modaliteiten kunnen dan, aanvullend op de eerste modaliteit, per modaliteit worden gevolgd plus een examenmoment.

De cursist moet wel in het bezit zijn van de juiste wetgeving omdat deze tijdens de cursus en het examen moet worden gebruikt. U kunt deze wetgeving als 3 delige uitgave bij VCM Totaal bestellen. Prijs € 165,00 excl. BTW en verzendkosten.

Vooropleiding

Als vooropleiding is een ADR of VBGS diploma wenselijk

Prijs incl. examen

Veiligheidsadviseur ADR Nieuw  en Herhaling € 1.250,= excl. btw

Veiligheidsadviseur aanvulling ADN of RID  Nieuw en Herhaling €1.250,= excl. btw

 

Examen

Het examen wordt afgenomen door het CCV,onderdeel van het CBR, het examen bestaat per modaliteit (bijvoorbeeld wegvervoer) uit 40 meerkeuze vragen waarvan de laatste 10 een casus vormen. Men is geslaagd bij een score van 21 juist beantwoorde vragen van de eerste 30 en 7 juiste antwoorden van de casus.

Bij de herhalingsexamens vervalt de casus en bestaat het examen uit 40 onafhankelijk van elkaar gestelde vragen. Men is geslaagd bij een score van 28 juiste antwoorden.

Tijdens het examen moet u gebruik maken van de juiste wetgeving. Het certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar en kan 1 jaar voor afloop al verlengd worden.

Advies nodig?

Jaap helpt je graag verder op het gebied van veilig werken!

Bel Jaap direct en stel je vraag!