ADR Certificaat Basis en Tankvervoer Initieel en Verlenging

Het vervoer van Gevaarlijke Stoffen is streng geregeld middels verschillende wetgevingen. Voor het vervoer over de weg is het ADR van toepassing, in deze regelgeving is vastgesteld dat alle bestuurders van voertuigen, die Gevaarlijke Stoffen vervoeren, in het bezit moeten zijn van een ADR-vakbekwaamheidscertificaat.

Dit certificaat bestaat uit verschillende onderdelen. De eerste opleiding is voor het certificaat ADR Basis, met dit certificaat kan men verpakte gevaarlijke Stoffen- en goederen los gestort vervoeren. Daarbij kunnen aanvullende opleidingen worden gevolgd voor vervoer in tanks, vervoer Explosieven klasse 1 & Radioactie stoffen klasse 7.

Schrijf je in!

Doelgroep

De cursus is bestemd voor alle chauffeurs die direct betrokken zijn bij het vervoeren van gevaarlijke stoffen over de weg.

Doelstelling

Het behalen van een ADR vakbekwaamheidcertificaat om zodoende gevaarlijke stoffen, boven de vrijgestelde hoeveelheden, te mogen vervoeren.

In de basiscursus ADR komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • algemene voorschriften die van toepassing zijn bij het vervoer van gevaarlijke goederen;
 • de belangrijkste soorten van gevaar;
 • kennis over bescherming van het milieu op het gebied van vervoer;
 • preventieve maatregelen en veiligheidsmaatregelen;
 • de te nemen maatregelen bij een ongeval;
 • brand en brandbestrijding;
 • het voorkomen van ongevallen en de bestrijding daarvan;
 • etikettering en kenmerking, ten behoeve van de gevaaridentificatie;
 • regels voor de chauffeur bij het vervoer van gevaarlijke stoffen;
 • doel en werking van de technische uitrusting van voertuigen;
 • samenladingsverboden in eenzelfde voertuig of container;
 • de te nemen voorzorgsmaatregelen tijdens het laden en lossen van gevaarlijke stoffen;
 • eisen aan de colli, de behandeling en stuwage.

De aanvullende ADR cursus tankvervoer behandelt de volgende onderwerpen:

 • het rijgedrag van voertuigen, met inbegrip van het bewegen van de lading;
 • bijzondere voorschriften met betrekking tot de voertuigen;
 • algemene theoretische kennis van de diverse uiteenlopende laad- en lossystemen van de voertuigen;
 • bijzondere aanvullende voorwaarden betreffende het gebruik van deze voertuigen (keuringsdocumenten, goedkeuringsmerktekens, kenmerking en etikettering, enz.)

De aanvullende ADR cursus klasse 1 Explosieven behandelt de volgende onderwerpen:

 • classificatie, subklassen en Compatibiliteitsgroepen;
 • aanvullende voorwaarden en begrippen;
 • verpakkingen, etikettering en kenmerking;
 • voertuig typen en samenladen
 • bijzondere aanvullende voorwaarden betreffende het vervoer van explosieven.

De aanvullende ADR cursus klasse 7 Radioactieve stoffen behandelt de volgende onderwerpen:

 • verschillende soorten radioactiviteit;
 • verpakkingen, etikettering en kenmerking;
 • vervoer, samenladen en documentatie;
 • bijzondere aanvullende voorwaarden betreffende het vervoer van radioactieve stoffen.

Cursusduur

ADR certificaat Initieel
De minimale duur van het theoretische gedeelte van de basiscursus bestaat uit tenminste 14 lesuren. De individuele praktijkoefeningen worden in samenhang met de theorielessen gegeven en hebben betrekking op eerste hulp, brandbestrijding en de te nemen maatregelen bij een ongeval of incident. Voor de aanvullingen tankvervoer en klasse 1 en/of 7 moet per onderdeel 7 uur aanvullend worden gerekend.

ADR certifcaat verlengen
De minimale duur van het theoretische gedeelte van de ADR verlengingscursussen bestaat uit tenminste 14 lesuren, veelal worden 4 tot 7 uur aanvullend gepland afhankelijk van de te volgen onderdelen.

Examen

Na voltooiing van de basiscursus kan examen worden afgelegd bij de Stichting CCV. Dit examen bestaat uit een schriftelijk examen van 25 meerkeuzevragen waaronder 2 casestudies. De totale tijd die hiervoor staat is 45 minuten. U kunt gelijktijdig met de basiscursus examen doen voor de specialisatiecursussen. (Tank, Klasse 1 & 7)  De examens vinden altijd plaats op een CBR/CCV lokatie in de regio

Prijs

ADR Basis  Nieuw en Herhaling

€  450,= excl. btw

 

ADR Basis + Tank Nieuw en Herhaling

€ 545,= excl. btw

 

Aanvullende Klasses 1 & 7  prijzen op aanvraag

Schrijf je in!

Verlenging

Om in het bezit te blijven van een geldig ADR-certificaat, is de chauffeur verplicht elke vijf jaar een verlengingstoets af te leggen. Deze verlenging kan al een jaar voordat het certificaat verloopt worden gevolgd. Is het certificaat niet meer geldig, dan moet opnieuw een initieel examen worden gemaakt.

Subsidie

VCM Totaal is  gecertificeerd opleider transport en logistiek voor het aanvragen van de SOOB subsidie, als u alle benodigde gegevens aanlevert kunnen wij deze aanvraag indienen voorafgaand aan de opleiding.

Advies nodig?

Jaap helpt je graag verder op het gebied van veilig werken!

Bel Jaap direct en stel je vraag!