VCA certificering bedrijven

Sinds eind 2016 is er de checklist 2017/6.0 waarin, naast VCA* en VCA** certificering, ook VCA petrochemie certificering is ingevoerd. De doelgroep voor het VCA petrochemie certificaat bestaat uit bedrijven met een hoog risicoprofiel en specifieke activiteiten in de petrochemie.

Voordelen VCA bedrijfscertificering

VCA certificering is een nuttig middel om aan te tonen dat uw bedrijf op een groot aantal punten voldoet aan de eisen op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Hiermee wordt voorkomen dat een opdrachtgever en aannemer allerlei acties moeten ondernemen om de zorg voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu te waarborgen.

Wat is een VCA certificering?

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid, Gezondheid en Milieu). De VCA checklist is een vragenlijst die gebruikt wordt voor- en door aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. VCA certificering is meer dan het volgen van een checklist en bestaat uit een veelzijdig en compleet programma waarmee uw organisatie objectief en structureel kan worden getoetst en gecertificeerd op veiligheid, gezondheid en milieu.

Voordelen VCA certificering

VCA certificering heeft veel voordelen: minder (bijna)ongevallen, minder verzuim als gevolg van arbeidsongevallen, minder arbeidsongeschikten, meer aandacht voor het milieu en betere werkomstandigheden. Kortom: een veilige en gezonde werkomgeving!

Wat moet u doen om het VCA certificaat te behalen?

Om de VCA norm te kunnen implementeren moet de organisatie minimaal aan de volgende vier onderdelen voldoen:

  • Uw bedrijf beschikt over een actuele RI&E (risico inventarisatie en evaluatie). Deze mag niet ouder zijn dan drie jaar.
  • U heeft al uw middelen/materieel in kaart gebracht en deze worden jaarlijks / periodiek onderhouden en gekeurd.
  • Uw operationele medewerkers hebben een geldig VCA basisveiligheid diploma en de leidinggevenden een geldig VCA VOL diploma. Door u ingehuurde ZZP-ers beschikken ook over VOL-VCA en een eigen RI&E. (beknopt)
  • U beschikt over een VCA handboek waarin staat hoe u omgaat met ongevallen, toolboxmeetings, werkplekinspecties, TRA’s, LMRA, etc.

Begeleiding bij VCA een (bedrijfs)certificering

VCM Totaal kan u begeleiden bij het opzetten en implementeren van een VCA certificering. Ook verzorgen wij de benodigde VCA opleidingen en kunnen wij bemiddelen bij het kiezen van een Certificerende Instelling (CI).

Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Advies nodig?

Jaap helpt je graag verder op het gebied van veilig werken!

Bel Jaap direct en stel je vraag!