Inhuren van een veiligheidskundige (MVK / HVK)

De juiste weg naar goede arbeidsomstandigheden. In de Arbowet wordt beschreven dat er voortdurend aandacht moet zijn voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Deze aandacht blijft noodzakelijk om het aantal ongevallen en het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden en zodoende veel geld te besparen.

Arbo-regelgeving

Hoe de arbeidsomstandigheden binnen een bedrijf worden geregeld, wordt steeds meer de verantwoordelijkheid van de werkgever en werknemers samen. In de Arbo-regelgeving wordt gesteld dat de werkgever preventietaken in eerste instantie intern dient te regelen. Indien onvoldoende kennis aanwezig is, mag er gebruik gemaakt worden van externe deskundige ondersteuning. De verplichte aansluiting bij een Arbodienst komt hierbij te vervallen.

Naast veranderende Arbo-regelgeving is ook de VCA 2017/6.0 (VGM Checklist Aannemers), op een aantal punten behoorlijk aangescherpt. Zo mag de Risico inventarisatie -en evaluatie niet ouder zijn dan 3 jaar, moeten er Taak Risico Analyses worden opgesteld, is de Toolbox weer terug  en worden er eisen gesteld aan het opleidingsniveau van de veiligheids & gezondheidscoördinator.

Deze coördinator moet minimaal in het bezit zijn van het diploma Middelbare Veiligheidskunde (MVK).

Bovengenoemde veranderingen zijn onder andere aanleiding geweest voor VCM Totaal om de dienstverlening verder uit te breiden.

Wij verzorgen deze diensten:

 • Opzetten, begeleiden en invoeren van een Arbozorgsysteem (conform de VGM Checklist aannemers VCA) door een veiligheidskundige.
 • Opstellen en verzorgen van Toolboxmeetings.
 • Het organiseren en geven van cursussen zoals:
  – Basisveiligheid (B-VCA)
  – Veiligheid voor Operationeel leidingevenden (VOL-VCA)
  – Bedrijfshulpverlening (BHV)
  – Brandbestrijding
  – Ontruimingsoefeningen
Advies nodig?

Jaap helpt je graag verder op het gebied van veilig werken!

Bel Jaap direct en stel je vraag!