Inhuren Extern Veiligheidsadviseur Gevaarlijke Stoffen (ADR, ADN, RID)

Met ingang van 1 januari 2000 moeten ondernemingen die betrokken zijn bij het laden of lossen en het vervoer van gevaarlijke stoffen kunnen beschikken over een Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen. Deze verplichting is opgenomen in richtlijn 96/35 EU. Deze verplichting geldt wanneer geen gebruik wordt gemaakt van de vrijstellingsgrenzen van het ADR, RID of ADN.

Taken van de veiligheidsadviseur:

  1. de onderneming adviseren over het op juiste wijze toepassen van de vervoersvoorschriften;
  2. het opstellen van een jaarverslag;
  3. het opstellen van een incidentenverslag bij calamiteiten (dat is volgens de richtlijn verplicht).

De wet schrijft voor dat een onderneming over een veiligheidsadviseur moet kunnen beschikken, maar verplicht niet dat deze in dienst moet zijn. De veiligheidsadviseur kan dus ook extern worden ingehuurd.

VCM Totaal biedt bedrijven de mogelijk een Extern-Veiligheidsadviseur voor het wegvervoer ADR, binnenvaart ADN en spoorvervoer RID in te huren. De tarieven zijn afhankelijk van het bedrijf en zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Wat hebben wij te bieden?

Een overeenkomst met VCM Totaal als extern veiligheidsadviseur bestaat uit het volgende pakket:

  • minimaal 1x per jaar een audit op het bedrijf
  • begeleiding bij de aanpassingen en uitwerkingen van deze audit
  • gratis telefonische / schriftelijke adviezen
  • opstellen van het verplichte jaarverslag

Een contract loopt vanaf de datum van aanmelding tot en met 31 december van het lopende jaar; bij aanmelding na 1 juli loopt het contract tot en met 31 december van het volgend jaar. Het wordt automatisch met een jaar verlengd; er geldt een opzegtermijn van twee maanden.

Advies nodig?

Jaap helpt je graag verder op het gebied van veilig werken!

Bel Jaap direct en stel je vraag!