Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie (BMI-OAI)

Sinds de invoering van de nieuwe onderhoudsnorm NEN 2654 in 2018 zijn de taken van de beheerder van brandmeldinstallaties ingrijpend veranderd.

De beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie (BMI-OAI) is verantwoordelijk voor de bediening, controle en het onderhoud van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. De beheerder is ook het eerste aanspreekpunt voor de brandweer. Dit is belangrijk als er bijvoorbeeld twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding.

In de cursus wordt ingegaan op het beheer van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, periodieke controles en onderhoudswerkzaamheden.

Toelatingseisen

Er zijn geen toelatingseisen. Het is wel wenselijk dat de cursist vertrouwd is met techniek en technische problemen van installaties. Bovendien is het belangrijk dat de beheerder affiniteit heeft met de bedrijfshulpverleningsorganisatie.

Eindtermen

De cursist:

  • kan omschrijven wat het doel van een brandmeldinstallatie (BMI) en ontruimingsalarminstallatie (OAI) is
  • weet wanneer een BMI of een OAI vereist is
  • kent de eisen waaraan een installaties aan moeten voldoen
  • kent de hoofdlijnen van de opbouw van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie
  • kan omschrijven hoe en met welke frequentie de beheerder zorg kan dragen voor beheer, periodieke controle en onderhoud van de onderdelen van de installaties
  • kan aangeven hoe de afstemming met de onderhoudsdeskundige moet plaatsvinden