Wijziging ADR 2017

Iedere twee jaar, in de on-even jaren, zijn er wijzigingen in de regelgeving vervoer gevaarlijke stoffen, het betreft hier het ADR, ADN en RID. De wijzigingen gaan in per 1 januari met een overgangstermijn tot 30 juni. In deze periode mogen zowel oude als nieuwe regelgeving worden toegepast. Deze periode is bedoeld om organisaties de tijd te geven de zaken op orde te brengen en te organiseren.  Vanaf 30 juni moet de nieuwe regelgeving worden toegepast.

Voor 2017 zijn er diverse wijzigingen,  één ervan is de aangepaste Schriftelijke Instructie oftewel in de volksmond de Gevarenkaart.  Sinds 11 april is deze door het ministerie beschikbaar gesteld in de Nederlandse taal.  Deze Schriftelijke Instructie dient vanaf 30 juni 2017 aanwezig te zijn op ieder voertuig dat ADR vervoerd.

U kunt deze nieuwe Schriftelijke Instructie hier Downloaden.

jaapwandyWijziging ADR 2017