Certificering opleidingen

Om verschillende opleidingen te mogen verzorgen moet een instituut gecertificeerd zijn door het CBR.  Na certificering van een opleiding mogen examens worden gereserveerd en kan registratie voor Code 95 worden uitgevoerd.
Na de eerste periode van 5 jaar Code 95 zijn alle opleidingseisen in 2014 herzien en aangepast.  Omdat onze certificeringen nog doorliepen tot 2017 hebben wij kunnen profiteren van de oude regels.  In de afgelopen periode hebben we al onze opleidingen opnieuw moeten certificeren en moeten ook wij gaan voldoen aan de nieuwe eisen.  Dit heeft vooral voor de ADR opleidingen gevolgen.

Het ADR stelt eisen aan de hoeveelheid te volgen lesuren, deze staan los van de registratie en de verplichting van Code 95.  Volgens de oude certificering kon een nieuwe opleiding ADR Basis + Tankvervoer worden gevolgd in 3 hele dagen.  In de nieuwe voorschriften komt hier nu een dag extra bij. Voor de aanvullingen klasse 1 en klasse 7 stond voorheen een volle dag les per klasse; nu kan worden volstaan met een halve dag mits deze aanvullingen worden gevolgd tezamen met de volledige ADR basisopleiding.
Deze verandering heeft tot gevolg dat er meer dagen moeten worden gevolgd om examen te mogen doen.  Ook de praktijkoefeningen zoals brandblussen moeten verplicht worden gevolgd in zowel de nieuwe- als de herhalingsopleiding.

Onderstaand een overzicht van de minimaal te volgen uren:
– ADR Basis nieuw                               2,5 dagen (telt voor 14 uur Code 95)
– ADR Basis + Tank nieuw                      4 dagen (telt voor 21 uur Code 95)
– ADR Basis + Tank + 1 & 7 nieuw          5 dagen (telt voor 28 uur Code 95)
– ADR Basis herhaling                          2,5 dagen (telt voor 14 uur Code 95)
– ADR Basis + Tank herhaling                 3 dagen (telt voor 14 uur Code 95
– ADR Basis + Tank + 1 & 7 herhaling 3,5 dagen (telt voor 14 uur Code 95)

Neem voor vragen en/of meer informatie geheel vrijblijvend contact met ons op!

jaapwandyCertificering opleidingen