Verlenging geldigheid CBR diploma’s

Verlenging geldigheid certificaten en verklaringen

Voor de certificaten ADR, ADN en Veiligheidsadviseur is nu bepaald dat alle certificaten waarvan de geldigheid afloopt of is afgelopen tussen 1 maart 2020 en 1 september 2021, geldig blijven tot 30 september 2021.

De herhalingsopleiding en het herhalingsexamen moeten voor 1 oktober 2021 gevolgd worden.

De nieuwe geldigheidsduur van het certificaat begint op de oorspronkelijke vervaldatum van het certificaat.

 

Onder het hoofdstuk cursusagenda vindt u de ingeplande trainingen en opleidingen

 

jaapwandyVerlenging geldigheid CBR diploma’s