Multilaterale Overeenkomst Lithiumbatterijen M292

In de Staatscourant (2016, 29425) is de multilaterale ADR-overeenkomst M292 gepubliceerd. Deze betreft het vervoer van beschadigde lithiumbatterijen conform goedgekeurde voorwaarden van de bevoegde autoriteit voor bijzondere bepaling 376.
De overeenkomst is geïnitieerd door Duitsland en mede-ondertekend onder andere door Nederland. Ze is geldig tot en met 31 december 2016.  Lees HIER de hele tekst!

jaapwandyMultilaterale Overeenkomst Lithiumbatterijen M292