Coronavirus en Cursus

Het coronavirus is op dit moment volop in het nieuws. Uiteraard willen ook wij verdere verspreiding van het virus voorkomen. Dat doen we voor uw en onze veiligheid.

Cursussen
Onze cursussen gaan zonder tegenbericht gewoon door. 

Onze cursusgroepen zijn klein. De overheid adviseert groepen boven 100 personen te vermijden, die aantallen zijn bij ons niet van toepassing.  Wij vragen cursisten die ziekteverschijnselen hebben die op het corona- of andere griepvirussen kunnen duiden, om onze cursuslocatie niet te betreden en zich van tevoren af te melden. De ziekteverschijnselen zijn hoge koorts (meer dan 38 graden) met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid).

 • We verzoeken een ieder e richtlijnen van het RIVM qua omgang met elkaar in acht te houden:
  • Schud geen handen en heb geen ander contact
  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Wees alert op eventuele virus-symptomen en spreek elkaar erop aan
  • Bij twijfel m.b.t. gezondheidsklachten nl. neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts is het dringende advies thuis te blijven of direct naar huis te gaan.

Als de cursusleider een cursist treft met ziekteverschijnselen die op het virus kunnen duiden, dan kan hij of zij de cursist ook verzoeken niet binnen te komen. Ook kan hij of zij dan besluiten de cursus voor de betreffende kandidaat niet door te laten gaan. Als de cursus voor deze kandidaat onverhoopt niet kan doorgaan vanwege deze preventieve maatregelen, dan kan de cursist dat op een later moment inhalen.

Locatie VCM Totaal
Zoals geadviseerd schudden wij deze weken geen handen. Uiteraard zijn wij alert op de hygiëne, ook is onze locatie is voorzien van voldoende middelen om met regelmaat de handen te wassen en/of te reinigen met desinfectiemiddel en zijn de hygiëne regels op meerdere lokaties binnen onze opleidingsruimte zichtbaar gemaakt, voor wie de herinnering daaraan nodig heeft.

Meer informatie
Voor meer informatie over het coronavirus kunt u terecht op de website van het RIVM of van de GGD uit uw regio. We volgen op het gebied van gezondheid altijd de richtlijnen van het RIVM en de GGD.

 

 

jaapwandyCoronavirus en Cursus